Letní tábor VANAIVAN

Tábory jsou tady, i v letošním roce pro vás připravujeme koktejl zážitků, dobrodružství, legrace a smíchu.

V areálu na vás budou čekat podsadové stany, bude taky připravena celotáborová a hra a mnoho dalších zajímavých a dobrodružných zážitků. Pojďte do toho s námi.

Tábory proběhnou v termínech:

30.7. – 5.8. 2023,      6.8. – 12.8. 2023,      13.8. – 19.8. 2023.

Cena tábora je 3200 Kč. Částku je nutné uhradit do 31.5.2023 převodem na účet 1763261369/0800 (jako variabilní symbol uveďte 112023 a do poznámky pro příjemce jméno dítěte). 

Po odeslání přihlašovacího formuláře obdržíte na email dokumenty potřebné k nástupu dítěte na tábor. Originály těchto formulářů přineste při nástupu dítěte na tábor.
Dále vám zašleme online dotazník prosíme o jeho vyplnění a odeslání je důležitý pro následnou přípravu tábora.

Tábor probíhá v areálu Skautského centra VANAIVAN a jeho okolí. Děti spí v podsadových stanech a využívají zázemí Skautského centra VANAIVAN.

V případě dotazů kontaktujte Danu Žambochovou, tel: 603 228 175, zambochovad@gmail.com.

Přihlašování spuštěno

1.turnus – 30.7. – 5.8.2023

2.turnus – 6.8. – 12.8.2023

3.turnus – 13.8. – 19.8.2023