Partneři

Těžko bychom mohli fungovat bez nezištné podpory našich přátel a partnerů. Díky dotacím, grantům, sponzorským darům, materiální pomoci či práci dobrovolníků zajišťujeme akce, které pomáhají plnit poslání skautingu. Podpořte nás, konkrétní forma pomoci závisí jen na vás. Děkujeme všem, kteří pomáhají kopřivnickému skautingu.Výstavba Skautského centra Vanaivan a Areálu zdraví byla realizována díky podpoře Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.


Díky dotaci z operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 byl realizován projekt Czech + Polish = Climbing.

CZECH+POLISH=CLIMBING je název projektu, který jsme zrealizovali spolu s lezeckým klubem z polské Raciborze. Obecným účelem tohoto projektu byl rozvoj mezilidských vztahů, bourání postojových bariér a preventivní působení v oblasti patologických jevů. Jeho konkrétním obsahem bylo zejména společné uspořádání několika setkání v České republice i Polsku, jejichž náplní byly zejména nejrůznější formy lezeckých aktivit.

V listopadu 2011 bylo v rámci projektu vyškoleno deset lezeckých instruktorů, kteří po celou dobu garantovali profesionální a bezpečný průběh lezecké části projektu. V rámci projektu byl také vytvořen Česko-polský průvodce lezeckých lokalit příhraničních oblastí obou zemí.


Již mnoho let se přátelíme a spolupracujeme s polskými skauty – Harcery. Nejblíže nám jsou členové ZHP Hufiec Beskidzki (ZHP = Związek Harcerstwa Polskiego).

www.beskidzki.zhp.pl


Díky podpoře Evropské unie a Operačnímu programu Zaměstnanost, realizujeme Příměstské tábory VANAIVAN – Skautská školka.


Samozřejmě se nemůžeme obejít bez podpory města Kopřivnice.

www.koprivnice.cz/


K nejvýznamnějším partnerům a přátelům patří již mnoho let společnost HM PARTNERS.

www.hmpartners.czJiž několik let se nám daří získávat podporu Moravskoslezského kraje.


Dlouholetými partnery, nejen finančními, je nám Rotary International.

www.rotary2240.org


Díky Ministerstvu obrany ČR se nám daří pořádat akční hru Copak je to za vojáka.