Lanové centrum

Jaké lanové překážky u nás najdete?

V lezeckém centru se nachází 9 vysokých a 5 nízkých lanových překážek a 11m vysoká lezecká stěna nabízející 3 lezecké profily. Zájemci o opravdu silný zážitek pak mohou vyzkoušet lanovku a nebo big swing (dynamický skok) z výšky 10m. Lezecká stěna nabízí celoročně možnost drytoolingu, což je lezení pomocí cepínů a maček.

Lanové centrum bylo vybudováno v rámci projektu Areál zdraví skautského centra Vanaivan z prostředků Evropské unie, díky podpoře Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Otevírací doba

Lezecké centrum je pro veřejnost otevřeno každou sobotu a neděli:
květen: od 14 do 17 hodin
červen – srpen: od 15 do 18 hodin
září, říjen: od 14 do 17 hodin

Během týdne je centrum otevřeno po telefonické dohodě.

Rezervace provádějte na telefonním čísle +420 605 428 821 (Adam Hyvnar, správce lezeckého centra).

Ceník

Lanové centrum

1 brána (2 vysoké překážky)            30 Kč                                                              
1-4 osob150 Kč za 1,5 hod
5 a více osob120 Kč za 1,5 hod

V ceně je zapůjčení lezeckého vybavení a dohled akreditovaného instruktora.
Lanové překážky lze absolvovat i v tandemu dvou osob.
Doporučený minimální věk je 8 let pro vysoké lanové překážky a 5 let pro nízké lanové překážky.

Lezecká stěna

Vyzkoušení lezení (první seznámení)30 Kč na osobu
Lezení (2 hodiny)50 Kč na osobu
Zapůjčení vybavení (lano, jistící sada, sedák) 30 Kč na osobu mimo služby/o víkendech v ceně lezení

Lezeckou stěnu lze využít kdykoli během týdne, stačí zavolat správci: +420 605 428 821 (Adam Hyvnar).
Doporučený minimální věk je 5 let

Big swing

skok50 Kč

Maximální povolená hmotnost je 130 kg

Provozní řád lanového centra

 1. Lanové centrum se skládá z lanových překážek a lezecké stěny.
 2. Přístup do prostoru lanového centra je možný pouze po dohodě s provozovatelem. Volný pohyb ve vyhrazeném prostoru lanových překážek bez vyškoleného instruktora a lezení na překážky je přísně zakázán.
 3. Vstup na lanové překážky je možný pouze pro proškolení instruktorem lanového centra, s jeho souhlasem a po zakoupení vstupenky – programu.
 4. Účastníci programu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečného pohybu ve výšce a to především: používat celotělový sedací úvazek a jistící sadu s dvěma karabinami; před nástupem na překážky a po celou dobu pohybu ve výšce se v každém okamžiku jistit pomocí sedacího úvazku, jistící sady a horolezeckého lana. Poruší-li účastníci tato pravidla, vystavují se riziku pádu a vážného zranění!
 5. Účastnit programu se mohou ti, kteří splňují tyto předpoklady: 
  • Minimální výška: 120 cm 
  • Minimální věk: 10 roků 
  • Maximální váha: 130 kg
 6. Děti mladší 10 let mají povolen vstup do lanového centra pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně po celou dobu pobytu v lanovém centru plně zodpovídá!
 7. Účastník programu je povinen dodržovat pokyny instruktora.
 8. Provozovatel má právo ukončit program či vyloučit osobu z programu pokud zjistí, že účastník nebo skupina porušují provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny pracovníků lanového centra.
 9. Při využívání lanového centra je doporučeno sundat všechny prstýnky, dlouhé řetízky a dlouhé vlasy svázat gumičkou do copu, nebo je pevně upevnit sponou.
 10. Lezecká stěna slouží výhradně pro nácvik volného lezení.
 11. Užívat lezeckou stěnu lze pouze se souhlasem provozovatele a po prokazatelném seznámení s podrobnými pravidly.
 12. Všichni uživatelé lezecké stěny provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a disponují kvalitním a plně funkčním lezeckým materiálem.
 13. Uživatelé mladší 18 let mohou provádět volné lezení pouze pod přímým dohledem uživatele staršího 18 let. Současně musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce.