Skautské středisko Kopřivnice

Oslavy 100 let kopřivnického skautingu

Základna VANAIVAN

Lanové centrum

O středisku

Celý název: Junák – český skaut, středisko Kopřivnice, z. s.
Sídlo: Komenského 1520 Kopřivnice, 742 21
Evidenční číslo: 814.04
IČO: 60336439
DIČ: CZ60336439, nejsme plátci DPH
Počet registrovaných členů: 300 (rok 2020)
Číslo účtu: 1763261369/0800
Email: info@vanaivan.cz
Vůdce střediska: Kryštof Hyvnar

Oddíly střediska

Hledáte kroužek pro své dítě? Hlavní činností skautské střediska v Kopřivnici je vychovávat děti ve skautských oddílech.
Naše středisko zaštiťuje činnosti šesti skautských oddílů v Kopřivnici a okolí.

Stopaři
1. chlapecký oddíl

Veverky
2. dívčí oddíl

Strážci světla
3. chlapecký oddíl

Jitřenky
4. dívčí oddíl

Štramberští rytíři
5. chlapecký oddíl

Minehawa
8. dívčí oddíl

Oddíly střediska

Stopaři (1. chlapecký oddíl)
stopari.vanaivan.cz

Veverky (2. dívčí oddíl)
veverky.vanaivan.cz

Strážci světla (3. chlapecký oddíl)
strazci.skauting.cz

Jitřenky (4. dívčí oddíl)
jitrenky.koprivnice.org

Štramberští rytíři (5. chlapecký oddíl)
rytiri.skauting.cz

Minehawa (8. dívčí oddíl)
minehawa.skauting.cz

Skautské centrum Trnávka

Projekt 3. oddílu strážců světla

„Jako každé jiné skautské oddíly, i my potřebujeme k naší činnosti prostory. V současné době využíváme v Kopřivnici, Štramberku a Závišicích několik kluboven, ale potýkáme se s problémem, kam vyrážet na víkendové akce, případně kde pořádat kurzy pro rádce apod. 

Stejný problém řeší i jiné mládežnické organizace a skautské oddíly v okolí a proto, jakmile se nám naskytla příležitost pronájmu staré fary v Trnávce, tak jsme po ní skočili. Faru máme pronajatou od Biskupství Ostravsko-Opavského na 20 let za symbolickou 1 korunu ročně. S pronájmem se ale pojí i to, že musíme faru opravit. Samotná oprava stojí nemalé prostředky a spoustu sil, ale děláme to rádi.“

Kde nás najdete – mapa našich kluboven

Mapa našich kluboven je níže. Zastihnete nás zde zejména v době družinových schůzek, které mají oddíly vypsané svých stránkách.