O Vanaivanu

Provozovatelem Skautského centra Vanaivan je kopřivnické skautské středisko, které je základní organizační jednotkou Junáku – svazu skautů a skautek ČR, dobrovolného, nezávislého a nepolitického občanského sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., sdružujícího své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Historie kopřivnického skautingu je psána od roku 1921, nepřetržitě fungují oddíly od roku 1963, kdy Ivan Váňa – Akela opětovně obnovil skautskou činnost v našem městě. Jméno tohoto dlouholetého vůdce a propagátora skautingu se stalo základem pro název nového Skautského centra Vanaivan. To bylo vybudováno z prostředků Evropské unie a města Kopřivnice v průběhu let 2008-2011. Jeho posláním je posílit a podpořit rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit nejen skautů, ale i dalších neziskových organizací v regionu.

Moderní vybavení budovy skautského centra a sportoviště přilehlého přírodního areálu tvoří dostatečné zázemí pro nejrůznější volnočasové, vzdělávací i komerční aktivity. Vedle prioritní výchovy dětí a mládeže má také podpořit finanční nezávislost a samostatnost skautského střediska.