Letní tábor VANAIVAN 2022

Tábory jsou tady, i v letošním roce pro vás připravujeme koktejl zážitků, dobrodružství, legrace a smíchu.

V areálu na vás budou čekat podsadové stany, bude taky připravena celotáborová a hra a mnoho dalších zajímavých a dobrodružných zážitků. Pojďte do toho s námi.

Přihlašování spuštěno 🙂

Tábory proběhnou v termínech:

31.7. – 6.8. 2022,      7.8. – 13.8. 2022,      14.8. – 20.8. 2022.

Cena tábora je 2300 Kč. Částku je nutné uhradit do 31.5.2022 převodem na účet 1763261369/0800 (jako variabilní symbol uveďte 112022 a do poznámky pro příjemce jméno dítěte). 

Po odeslání přihlašovacího formuláře obdržíte na email dokumenty potřebné k nástupu dítěte na tábor. Originály těchto formulářů přineste při nástupu dítěte na tábor.
Dále vám zašleme online dotazník prosíme o jeho vyplnění a odeslání je důležitý pro následnou přípravu tábora.

Před začátkem letních prázdnin proběhne předtáborová schůzka, na které získáte bližší informace o táboře (nástup, ukončení, táborová hra, seznam věcí,…), seznámíte se s vedoucími a získáte odpovědi na vaše případné otázky. O termínu předtáborové schůzky budete informování e-mailem ve kterém také obdržíte formuláře nutné pro nástup dítěte na tábor (potvrzení o zdravotním stavu, souhlas rodičů s poskytováním informací,…). V případě dotazů kontaktujte Danu Žambochovou, tel: 603 228 175, zambochovad@gmail.com.

  1. turnus 31.7 – 6.8.2022
  2. turnus 7.8. – 13.8.2022
  3. turnus 14.8. – 20.8.2022