Letní tábory VANAIVAN 2021

i v letošním roce jsme pro vás připravili pobytové tábory na VANAIVANU. Děti mají možnost vyzkoušet si jak to chodí na skautském táboře v příjemném prostředí našeho skautského centra, které v případě potřeby poskytuje kvalitní zázemí. Pro děti jsou v areálu postaveny podsadové stany, připravena celotáborová a hra a mnoho dalších zajímavých a dobrodružných zážitků. Pojďte do toho s námi.

Přihlašování spuštěno 🙂

Tábory proběhnou v termínech:

1.8. – 7.8. 2021,      8.8. – 14.8. 2021,      15.8. – 21.8. 2021.

Cena tábora je 2300 Kč. Částku je nutné uhradit v období 1.3.2021 do 31.5.2021 převodem na účet 1763261369/0800 (jako variabilní symbol uveďte 112021 a do poznámky pro příjemce jméno dítěte). 

Po odeslání přihlašovacího formuláře obdržíte na email dokumenty potřebné k nástupu dítěte na tábor. Originály těchto formulářů přineste při nástupu dítěte na tábor.
Dále vám zašleme online dotazník prosíme o jeho vyplnění a odeslání je důležitý pro následnou přípravu tábora.

Před začátkem letních prázdnin proběhne předtáborová schůzka, na které získáte bližší informace o táboře (nástup, ukončení, táborová hra, seznam věcí,…), seznámíte se s vedoucími a získáte odpovědi na vaše případné otázky. O termínu předtáborové schůzky budete informování e-mailem ve kterém také obdržíte formuláře nutné pro nástup dítěte na tábor (potvrzení o zdravotním stavu, souhlas rodičů s poskytováním informací,…). V případě dotazů kontaktujte Danu Žambochovou, tel: 603 228 175, zambochovad@gmail.com.